USA – Utah

Droga 89 z Page w stanie Arizona do Kanab w stanie Utah (2013)

Droga 89 z Page w Arizonie do Kanab w stanie Utah / Route 89 from Page, Arizona to Kanab, Utah (2013)

Droga 89 z Page w Arizonie do Kanab w stanie Utah (2013)

Droga 89 z Page w Arizonie do Kanab w stanie Utah / Route 89 from Page, Arizona to Kanab, Utah (2013)

Park Narodowy Zion (2013)

Park Narodowy Zion – trasa wzdłuż północnej odnogi rzeki Dziewiczej /Zion National Park – the route along the north branch of the Virgin River (2013)

Park Narodowy Zion (2013)

Park Narodowy Zion – trasa wzdłuż północnej odnogi rzeki Dziewiczej.  Nazwa została nadana przez mormońskich osadników, ze względu na rajskie widoki /Zion National Park – the route along the north branch of the Virgin River. The name was given by Mormon settlers, due to the heavenly views (2013)

Park Narodowy Zion (2013)

Przez park wiedzie droga Zion Canyon Scenic Drive, z której można podziwiać piękno kanionu / Through the park leads Zion Canyon Scenic Drive Road, from which you can admire the beauty of the canyon (2013)

Park Narodowy Zion (2013)

Krajobraz Parku Narodowego Zion tworzą malownicze formy skalne w kształcie iglic i wież zbudowane z różnobarwnych piaskowców /  Zion National Park landscape form the picturesque rock formations in the shape of spiers and towers made ​​of multicolored sandstone (2013)

Park Narodowy Zion (2013)

Powierzchnia Parku Narodowego Zion to około 600 km2 / Zion National Park area is about 600 km2 (2013)

Park Narodowy Zion (2013)

Krajobraz Parku Narodowego Zion tworzą malownicze formy skalne w kształcie iglic i wież zbudowane z różnobarwnych piaskowców /  Zion National Park landscape form the picturesque rock formations in the shape of spiers and towers made ​​of multicolored sandstone (2013)

Park Narodowy Zion (2013)

Objęty ochroną od1909 jako pomnik narodowy Mukuntuweap, status Parku Narodowego Zion uzyskał w 1919 roku / Protected since 1909 as a national monument Mukuntuweap, Zion National Park status granted in 1919 (2013)

Park Narodowy Zion (2013)

Krajobraz Parku Narodowego Zion tworzą malownicze formy skalne w kształcie iglic i wież zbudowane z różnobarwnych piaskowców /  Zion National Park landscape form the picturesque rock formations in the shape of spiers and towers made ​​of multicolored sandstone (2013)

Park Narodowy Zion (2013)

Rzeka Dziewicza, która utworzyła Kanion Zion / Virgin River that created the Zion Canyon (2013)

Park Narodowy Zion (2013)

Rzeka Dziewicza, która utworzyła Kanion Zion / Virgin River that created the Zion Canyon (2013)