Krater wulkaniczny Caldera de Bandama/Volcanic crater Caldera de Bandama (23-30.09.2014)

Krater wulkaniczny Caldera de Bandama położony jest około 10 km od stolicy wyspy Las Palmas. Składa się z 2 elementów: szczytu El Pico o wysokości 574 m, oraz krateru La Caldera o głębokości około 220 m i średnicy 1000 metrów. Na szczyt można się dostać asfaltową drogą i podziwiać zarówno krater, jak również stolicę wyspy. / Volcanic crater Caldera de Bandama is located about 10 km from the island capital Las Palmas. It consists of two parts: the top (El Pico) with a height of 574 m, and crater (La Caldera) with a depth of about 220 m and a diameter of 1000 meters. At the summit you can get the asphalt road and admire both the crater, as well as view of the capital of the island.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *